Rugholmen

Rugholmen er en af de mindre kystpladser til fangst af havørreder i Frederikshavn og omegn. Fiskepladsen, som ligger lidt nord for Strandby, består hovedsageligt af et stenrev og blæretang. Fordi det er...

Strandby

Strandby har en spændende havn og spændende kyststrækninger, når det kommer til molefiskeri og kystfiskeri efter havørreder. Ørrederne kan fanges fra både syd- og nordmolen. Sydmolen er mest stabil fangstmæssigt. Man kan...

Simons Rev

Simons Rev er en havørred-klassiker i den nordligste del af Jylland på østsiden. Fiskepladsen har alle dage været kendt, for de mange og til tider store havørreder. I dag står revet næsten...